Vyhledávání/typ

     plocha (m²)od do

 

Nejčastěji kladené dotazy

Vaše požadavky a připomínky jsou pro nás velmi důležité. Snažíme se na ně odpovídat rychle a zodpovědně. I díky Vašim dotazům získáváme mnoho nových podnětů pro zkvalitnění našich služeb. Ty nejčastější uvádíme v následujících řádcích včetně odpovědí.

Váš KATALOG nabízí typové projekty rodinných domů - jak tato spolupráce funguje?

Internetový portál typových projektů KATALOG byl založen za účelem rozšíření a zkvalitnění nabídky typových projektů rodinných domů. Typové projekty našich rodinných domů zpracovávají renomovaní architekti s cílem přiblížit kvalitní a moderní architekturu širší veřejnosti.

Líbí se nám jeden z vašich typových projektů rodinných domů, potřebovali bychom však zrcadlové provedení, je to možné?

Každý projekt rodinného domu z naší nabídky je možné objednat i v zrcadlovém provedení. Tato služba není zpoplatněna, což znamená, že cena projektu zůstává stejná jak v normálním, tak v zrcadlovém provedení. Zrcadlovou verzi vybraného projektu rodinného domu je možné si prohlédnout v naší pražské kanceláři.

Nabízíte MALÝ PROJEKT - co obsahuje, k čemu slouží a jak je tato služba zpoplatněna?

Náš „malý projekt“ je zjednodušenou projektovou dokumentací, která obsahuje půdorysy nadzemních podlaží, řez a pohledy vybraného rodinného domu.

Je výborným pomocníkem pro další rozhodování o výběru projektu, pro první kontakt se stavebními a obecními úřady ve věci schválení uvažované výstavby rodinného domu, pro zahájení územního řízení, při žádostech o úvěr na financování stavby domu, pro ověření vhodnosti vybraného domu na konkrétní pozemek, pro oslovení stavebních společností za účelem vypracování cenové nabídky na výstavbu rodinného domu, apod.

MALÝ PROJEKT rodinného domu poskytujeme našim zákazníkům za symbolickou cenu 5.000,- (bez DPH), aby se mohli ujistit, že vybraný projekt splňuje nejen jejich požadavky, ale také požadavky příslušné lokality, ve které má být rodinný dům postaven.

Více se o našem MALÉM PROJEKTU dozvíte pod odkazem:

MALÝ PROJEKT

Co obsahuje projektová dokumentace, kterou od vás obdržíme?

Projektová dokumentace, kterou můžete zakoupit v našem KATALOGu, je dokumentací, která po osazení do terénu a napojení na inženýrské sítě obsahuje veškeré náležitosti k vyřízení stavebního povolení. U méně náročných projektů ji můžete využít také k vlastní realizaci (zpracováníplnohodnotné prováděcí dokumentace je možno po dohodě doobjednat).Po zakoupení projektu obdržíte soubor dokumentů (pět paré), kde jednotlivá paré číslo 1, 2 a 3 slouží k vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení a zbylé paré číslo 4 a 5 k dalšímu využití ivestora.

Typový projekt rodinného domu, který si objednáte od naší společnosti, obsahuje:

• průvodní a souhrnnou zprávu • stavební a architektonické řešení • projekt požární ochrany • projekt statiky • projekt elektroinstalace • projekt zdravotechniky • projekt vytápění

Podbrobnosti k obsahu naší typové projektové dokumentace najdete pod odkazem:

Obsah typové projektové dokumentace KATALOG

Jaká je dodací lhůta typové projektové dokumentace rodinného domu?

Dodací lhůta naší typové projektové rodinného domu (bez úprav) je 14-30 dní (v závislosti na časových možnostech a kapacitách v aktuálním okamžiku objednání projektu). Informaci k dodací lhůtě vybraného projektu rodinného domu vám rádi poskytneme telefonicky nebo elektronickou poštou. Dodací lhůta běží od okamžiku přijetí zálohy na objednaný projekt rodinného domu na náš účet. Potvrzení přijetí zálohy zasíláme elektronickou poštou s informací o předběžném termínu dodání.

Jaké úpravy lze v typovém projektu provádět, jaká je cena úprav a dodací lhůta projektu rodinného domu včetně úprav?

Úpravy typových projektů rodinných domů z naší nabídky jsou možné. Změny, které lze provádět bez souhlasu autora naleznete pod odkazem:

Úpravy typových projektů KATALOG

O úpravy projektu můžete požádat přímo naši kancelář, nebo autorizovanou projekční kancelář, která nemusí být naším partnerem. Cena za úpravy typového projektu rodinného domu se stanovuje individuálně dle rozsahu a časové náročnosti (sdělíme ji samozřejmě předem a zákazník se poté může rozhodnout). Dodací lhůta projektu rodinného domu s úpravami se rovněž odvíjí dle rozsahu změn požadavaných zákazníkem.

Jak postupovat při objednání vybraného projektu rodinného domu?

Vybrali jste si projekt rodinného domu z naší nabídky a chcete jej objednat? Je to naprosto jednoduché. Vyberte si jednu z následujících možností, která Vám nejlépe vyhovuje:

• objednávkový formulář přímo na našem webovém portále KATALOG, který najdete u vybraného projektu; • objednávkový formulář, o který můžete zažádat telefonicky na čísle 777 696 100; • osobní objednávka při návštěvě naší kanceláře na adrese: REproject s.r.o., Praléřova 7, 169 00, Praha 6.

Pokud máte nějakou prosbu, dotaz nebo se chcete poradit s architektem, můžete kontaktovat naše zákaznické centrum.

Podrobnosti a bližší informace k zakoupení naší projektové dokumentace naleznete pod odkazem:

Jak zakoupit projekt?

Ke každé vystavené objednávce je přiděleno zákaznické číslo, které je zároveň variabilním symbolem pro úhradu zálohy na projekt.

Po vyplnění a podepsání objednávky projektu rodinného domu je možné okamžitě uhradit zálohu. Po jejím přijetí na náš účet je z naší strany odesláno elektronickou poštou potvrzení o jejím obdržení s informací o předběžném termínu dodání.

Doplatek ceny projektu se hradí při převzetí kompletní projektové dokumentace.

Dodáváte typové projekty rodinných domů také v digitální podobě?

Objednaný typový projekt rodinného domu od nás obdržíte v rozsahu pěti paré v tištěné podobě. Tři paré jsou oražena autorizovaným inženýrem pro potřeby jednání s příslušnými úřady a dvě paré jsou pro osobní potřebu investora.

Z důvodu ochrany autorských práv a zamezení zneužití či neoprávněnému šíření digitální podoby našich typových projektů rodinných domů poskytujeme digitální dokumentaci jen ve zvláštních případech se specifickými podmínkami a za zvláštní úhradu. Pokud potřebujete provést ve vybraném projektu rodinného domu změny, je možné o ně požádat naši kancelář nebo smluvní partnerské společnosti nebo udělíme souhlas pro provedení úprav pro projekční kancelář, která je bude provádět.

webdesign by KAMARUMAH®